Wat je weten moet over basisschool

Heb jij een kind van 4 jaar en mag hij/ zij binnenkort naar de basisschool? Dan is het goed om veel te weten te komen over het reilen en zeilen op de basisschool. Met dit artikel informeren we je uitgebreid over allerlei uiteenlopende zaken die op de basisschool aan bod gaan komen. Zo kun je als ouder goed voorbereid aan dit mijlpaal beginnen met je kleuter. In dit artikel vertellen we je over vakken die op school gegeven worden, toetsen die afgenomen worden en wat je zou kunnen doen wanneer je kind niet goed mee kan komen op de reguliere school.

Ouders en Cito
Over het basisonderwijs
Website van De Krullevaar
Website van Basisschool Dikkertje Dap
Website van juf Emma
Website van de basisschool Blokkendoos
Intensief in onderwijs
De grootste voordelen van voorlezen
Over de Cito-toets van groep 4
Rekenproblemen op de basisschool
Inhoudelijk artikel over de Cito-toets

Vanaf 4 jaar naar school

In Nederland gaan veel kinderen vanaf hun vierde naar de kleuterklas. Vier is een mooie leeftijd om te starten met het onderwijs in groep 1. Het is echter niet verplicht om met 4 jaar naar school te gaan. De leerplicht start als een kind 5 wordt. Dan is onderwijs wel een plicht. Toch is het handig om een kind al op 4 jaar naar school te doen, want het leert dan lekker snel spelen en omgaan met andere kinderen en wordt meer en beter voorbereid op het leren in de hogere groepen. Bij twijfel kun je in overleg met de docenten beslissen om het meer uit te bouwen en een kleuter in de middag thuis te laten, bijvoorbeeld voor een slaapje.

Basisonderwijs

Zoals het woord al doet vermoeden, op de basisschool leggen kinderen de basis. Deze ontwikkeling speelt zich af op veel gebieden, waaronder rekenen, taal, schrijven, spelling, lezen, begrijpend lezen, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Dat zijn veel vakken, maar leerlingen krijgen ze niet tegelijk. In groep 3 leren kinderen lezen en schrijven, waarna in groep 4 het begrijpend lezen en woordenschat een aanzienlijke plek in gaan nemen. Rekenonderwijs begint klein en overzichtelijk en wordt middels mooie leerlijnen steeds wat lastiger, maar wel te volgen als leerlingen goed bij kunnen blijven. Een aantal vakken vinden elke dag plaats, zoals rekenen, spelling en taal, maar sommige vakken staan slechts eens per week op de planning.

Leerlingvolgsysteem en toetsen

Om de ontwikkeling van kinderen te controleren worden op school toetsen afgenomen. Er is een verschil tussen methodetoetsen en de Citotoetsen. Methodetoetsen vinden gelijk plaats na het afronden van een blok in de klas, maar de Cito-toetsen worden twee keer per jaar gedaan, in januari en juni. Ook al zijn methodetoetsen belangrijk, toch worden voornamelijk de Cito-toetsen gebruikt om de resultaten van kinderen in kaar te brengen. Ze bewaken de doorgaande lijn, zijn onafhankelijk van methodes en goed te begrijpen door juffen en meesters. Aan de hand van Cito-toetsen worden eventueel plannen opgesteld om een kind of klas verder te helpen.

Handige sites
Overzichtje van websites
Educatieve pagina
Educatieve websites
Basisschool startpagina
Basisschool startpunt
Startpunt voor basisonderwijs
Onderwijs informatie
Informatie over onderwijs
Onderwijnsinfo
Info over onderwijs
Info voor de basisschool
Basisschool informatie
Startpagina basisscholen Nederland
Educatieve websites in een overzicht
Lijst met websites onderwijs
Lijst met websites basisscholen
Ouders over onderwijs
Passend onderwijs bieden

Verwijzing speciaal basisonderwijs

Er kunnen tal van redenen zijn dat een kind niet goed mee kan komen op de reguliere school. Dat kan komen door een achterstand in het leren, maar ook door ongewenst gedrag of door een handicap. Wanneer een kind niet goed mee kan komen op de gewone basisschool kan het naar het sbo gestuurd worden. De basisschool moet wel aantonen alles te hebben gedaan om een leerling te begeleiden. Het kan echter zijn dat een kind niet meer kan worden geholpen en door deskundigen verwezen wordt. Dat kan een nare gebeurtenis zijn voor kinderen en hun ouders, maar de ervaring leert dat het sbo (speciaal basisonderwijs) veel beter kan beslissen wat een kind met behoeften van school nodig heeft en daarop in kan zetten.

Meer info

Ondanks dat we in ons land onderwijs geven dat sterk is georganiseerd, is niet alles duidelijk. Meer informatie over onderwijs vind je dan ook op de website van de overheid (Rijksoverheid.nl). Vergeet echter niet om ook zelf langs te gaan op de school of de toekomstige school. De kaders voor het onderwijs worden door de overheid gemaakt, maar elke school kan daar zelf keuzes in maken. Scholen kunnen onderling behoorlijk verschillen en dat maakt het mogelijk om te kunnen tussen scholen met andere profielen en achtergronden kiezen. Een afspraak op school maak je zo en directies vinden het maar al te leuk om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Waarom is voorlezen goed?

Grote kans dat jij je kind voorleest, bijvoorbeeld voor het slapengaan. Voorlezen is natuurlijk gezellig, leuk, maar ook erg belangrijk en goed voor zijn/ haar ontwikkeling.

Lezen je kind en jij nog niet samen, dan is het de grootste tijd om daar mee te beginnen! De grootste voordelen van voorlezen zetten we dan ook graag voor je op een rij.

De taalontwikkeling verbetert door het voorlezen, want je kind leert hoe zinnen in onze taal zijn opgebouwd en je kind leert nieuwe woorden kennen. Daarbij wist onderzoek verder uit dat kinderen die van kleins af aan voorgelezen zijn een betere leesvaardigheid beheersen. Anders gezegd leren deze kinderen sneller en beter lezen.

Tevens zijn kinderen die regelmatig voor werden gelezen beter in de algemene communicatie en kunnen zij zich goed duidelijk en verstaanbaar maken. Dan is het ook nog zo dat kinderen en ouders een betere band krijgen als ze samen voorlezen. Ook de creativiteit en fantasie van kinderen die voorgelezen worden, is een stuk beter ontwikkeld doordat ze in verhaaltjes van alles meemaken. Waaronder zaken die in het echt natuurlijk niet mogelijk zijn. Het is duidelijk dat voorlezen je kind echt verder helpt.